Blog Yazarları

Ersin Bayramkaya: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansını “Sosyal Fobi Belirtileri, Yetişkin Bağlanma Boyutları, Kişilerarası İlişki Tarzları, Depresyon ve Kaygı Belirtileri Arasındaki İlişki” başlıklı tez çalışmasıyla bitiren Bayramkaya, 2005 yılında Mersin Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimi esnasında Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi alan Bayramkaya daha sonra Şema Terapi ve Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale eğitimlerini almıştır. Terapi çalışmalarını geliştirmek amacıyla farklı eğitim ve süpervizyon çalışmalarına katılmayı hedefleyen Bayramkaya daha sonra EMDR I ve II Düzey, Çözüm Odaklı Terapi ve Stratejik Aile Terapisi eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Bu eğitimlerin yanında Gottman Çift Terapisi I-II Düzey ve Uygulamalı Spor Psikolojisi eğitimleri almıştır.

2007-2008 yıllarında Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi’nde (PDGM) üniversite öğrencileri ile bireysel terapi, grup çalışmaları yürütmüş, çeşitli konularda konferans ve seminerler vermiştir. 2008-2009 yıllarında DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde bireysel, çift/aile terapi seansları yürütmüş ve başta performans geliştirme olmak üzere çeşitli konulardaki projelerde yer almıştır.

2008-2009 yıllarında Türk Psikologlar Derneği (TPD) yönetim kurulunda yer alan Bayramkaya, 2005 yılında gerçekleştirilen X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde kongre düzenleme kurulu başkanlığını yürütmüştür. Öğrencilik yıllarında (2001-2005) Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) temsilcisi olarak çalışmış ve yapılan faaliyetlerde aktif görevlerde yer almıştır.

Bayramkaya İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde başta travma olmak üzere kaygı bozuklukları, depresyon, erken dönem travmalar, kayıp-yas ve ilişki problemleri üzerinde uygulamalarına devam etmektedir. Bireysel/takım sporcuları, sanatçılar, yöneticiler ve öğrenciler ile performans geliştirme çalışmaları özel ilgi alanıdır. Bayramkaya aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Bireysel Danışma Merkezi’nde (BDM) Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır.

Psikolojik Acil Müdahale Ekibinde gönüllü olarak yer alan Bayramkaya aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR Derneği üyesidir.

e-mail: ersinbayramkaya@yahoo.com/ebayramkaya@inda.tc

web: www.inda.tc

http://icc.sabanciuniv.edu/staff/ersinbayramkaya


ThumbjpegAyşegül Kalem Ertal:
21.03.1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü Onur Öğrencisi olarak bitirmiştir. 2003’te San Francisco State University, ABD’de Klinik Psikoloji Master eğitimini tamamlamıştır. Bu süre zarfında çeşitli kliniklerde ergenlerle, gençlerle ve yetişkinlerle çalışan Kalem Ertal’ın tez konusu Ölüm Olgusu ve Ölümcül Hastalarla Terapi üzerinedir. 2000-2001 yılları içerisinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Ali Tekcan ile birlikte Bellek üzerine çalışmalar yapmış, AÇEV bünyesinde yürütülen projelerde gönüllü olarak aktif rol almıştır.

2003-2009 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsünde Emre Konuk ile birlikte Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Aynı bünyede Kurumsal Gelişim Bölümünde de eğitmen ve danışman olarak görev almıştır. Bu sıfatlarla şirketlere 16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi ve 16PF Geribildirim çalışmalarıyla beraber İletişim Becerileri, Güçlü Ekipler Oluşturma ve Stres Yönetimi üzerine eğitimler hazırlayıp vermiştir.

Kalem Ertal, 2009 yılı itibariyle kurucularından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde terapi, eğitim ve koçluk süreçlerini yürütmeye başlamıştır. İlişki problemleri, depresyon, kaygı, travma,ölüm ve yas, kişilik bunalımları, kişisel gelişim ve çeşitli hastalıklarla mücadelede yaşam kalitesini arttırma, çalışma alanları içerisindedir. Ertal, Uygulamalı Spor Psikolojisi eğitimi almıştır. EMDR eğitimini EMDR Enstitüsünden almıştır ve aktif uygulayıcısıdır. Psikolojik Acil Yardım Ekibinde gönüllü olarak yer almaktadır.

Ayşegül Kalem Ertal, 2004 yılında koçluğa Dost Can Deniz’in “Cesur Koçlar” çalışmasına 10 aylık süre ile katılarak adım atmıştır. 2005 yılında CCL’in (Center For Creative Leadership ) önde gelen koçlarından John Hartung’un atölye çalışmasına katılmıştır. Çeşitli şirket sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle sürdürdüğü koçluk çalışmaları toplamda 700 saatin üzerindedir. Kalem Ertal, Graduate Institute of Master Coaches/Behavioral Coaching Institute tarafından eğitilmiştir. Certified Master Coach tur ve International Coaching Counsil üyesidir. Daha fazla bilgi için: http://www.behavioral-coaching-institute.com

Ayşegül Kalem Ertal Pozitif Psikoloji akımını takip eden Davranışsal Koçluk yaklaşımını benimsemektedir. Pozitif Psikoloji akımının öğretilerini ve uygulamalarını hem terapi pratiğinde hem de koçluk çalışmalarında yoğun olarak kullanmaktadır. Aynı çizgide kurumsal eğitimler, gelişim programları hazırlayıp vermekte olan Kalem Ertal psikoloji alanına üniversitede ve özel programlar dahilinde insan davranışına ve insan ilişkilerine odaklı eğitimler hazırlayıp sunmakla katkıda bulunmaya çalışmaktadır. “Yöneticinin Koçluk Şapkası”, “Güçlü Yanlara Odaklı Organizasyonlar ve Yetenek Yönetimi”, “Pozitif İletişim-Pozitif Değişim” ön plandaki çalışmalarıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan Kalem Ertal ayrıca Türkiye’de yaşayan yabancılarla İngilizce terapi / koçluk yapmaktadır.

e-mail: akalem@inda.tc

web: www.inda.tc

Sedar Ertaş: 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Ertaş, 2005 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Klinik Pskoloji yüksek lisans programına kabul edilmiş ve iki yıllık bir eğitim süresince Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimini de süpervizyonlarla beraber yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri servisi ve çocuk ruh sağlığı servislerinde yetişkin ruh sağlığı bozukları ile çocuk ruh sağlığı bozuklukları stajlarını tamamlamış, oyun terapisi eğitimi de görmüştür.

Uzmanlık eğitiminde yaptığı araştırma ile Türk Psikologlar Derneği Genç Psikologlar Araştırma Ödülleri’nde ikincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Uzmanlık eğitiminin sürdüğü 2004 yılında Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde alanın önde gelen isimleriyle çalışma fırsatı yakalamış olan Ertaş, 2005-2007 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde tam zamanlı olarak çalışmıştır. Askerlik görevi süresince 2007-2008 yılları arasında Gülhana Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) travmatik yaşantılar, kaygı, duygu durum ve kişilik bozuklukları konularında çalışmalarını sürdürmüştür.

Şu an Türk Psikologlar Derneği İzmir şubesi yönetim kurulu ve travma komisyonu üyesi olan Ertaş, 2008 yılı mart ayından bu yana Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde de yoğun bir şekilde depresyon, panik bozukluk, OKB (takıntılar), travmalar, cinsel sorunlar, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk,fobiler gibi çok çeşitli alanlarda bireysel ve çift terapilerini etik ve ahlaki sorumluklarını gözardı etmeden sürdürmekte ve deneyimini sürekli arttırmaktadır.

Uzmanlık eğitimi sonrasında da çeşitli eğitimlerle mesleki donanımını geliştirmeyi amaçlamış olan Ertaş, bu amaçla şu ana kadar on yedi mesleki kongreye katılmış, iki yıl süren cinsel terapi eğitimi ile travmalarda oldukça etkili bir terapi yöntemi olan EMDR eğitimlerini de almıştır. Lisans, yüksek lisans ve mezuniyet sonrasında zeka, kişilik ve semptom değerlendirme de kullanılan pek çok yetişkin ve çocuk değerlendirme test eğitimleri tamamlamıştır.

Anksiyete Bozukluklarında Ölüm Kaygısının Rolü adlı araştırması tamamlamak üzeredir ve Cinsel İşlev Bozuklarında Bağlanma ve Problem Çözme Stilleri konulu araştırması ise sürmektedir.

Edebiyat, spor, tüplü dalış ve sinema ile ile ilgilenen Ertaş İzmir’de seanslarına devam etmektedir.

e-mail: sedar_ertas@yahoo.com

Özden Sevil

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Halen Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

2007-2008 yılları arasında Yeniden Sağlık Eğitimi Derneği’nin çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığını önlemek için geliştirdiği “Kulaktan Kulağa” projesinde gönüllü eğitici olarak çalışmıştır. Ergenlerle grup çalışmaları yürütmüştür.

2010 yılında özel bir ilköğretim okulunda psikolojik danışman olarak çalışmıştır. İzmir Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde risk altında yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışmış; gönüllü olarak bireysel psikolojik danışman olarak çalışmış grup çalışmaları yürütmüştür. Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi servisinde staj yapmış, mesleki eğitimlere katılmıştır.

Çocuk ve ergenlerde gelişimsel sorunlar, öğrenme farklılıkları, duygusal ve ilişkisel alanlardaki zorluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Özel ilgi alanı olarak performans geliştirme alanı ile ilgilenmektedir.

e-mail: ozdensevil@gmail.com

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: