Performans Hatalarının Üstesinden Gelme: “Esneklik Gösterme”

Performans hataları, tüm sporcuların sıklıkla karsılaşabileceği bir durumdur. Her sporcu hata yapar; nitekim hata yapmak, herhangi bir aktivitede başarılı olabilmeyi öğrenmenin doğal bir yoludur sadece. Hata yapmak normal bir durum olduğu için sporcuya da sporda hatanın olacağını kabul etmesine yardım etmek yararlı olacaktır. Halden-Brown (2003) performans hatalarıyla baş etmeye özgün bir yaklaşım getirmiştir. Kitabında hata yapmanın normal bir durum olduğunu ve koçların bu hataları, sporcuları fiziksel ve zihinsel eğitmede nasıl kullanabileceği anlatmıştır. Ben de sporculara esneklik göstermeyi öğretmenin hataları kabul etme ve bu hataları performansı en üst seviyeye çıkarmada katalist olarak kullanma becerilerini kolaylaştıracağını düşünüyorum.

Zihinsel eğitim üzerine yazılmış bir kitapta, yazarlar üstün performans göstermenin beş ilkesini tanımlamışlardır (Solomon & Becker, 2004). Bu beş ilke herhangi bir rekabet durumuna rahatlıkla uygulanabilir. Bu ilkelerden beşincisi de konumuza uygun olarak esneklik göstermedir. Basitçe söylemek gerekirse, esneklik göstermek, kişinin hataların karşısında sakin, kendine güvenen bir hal alıp tutarlı olabilmesidir. Esnek sporcu hatalardan sıyrılıp şu ana dönebilendir; bunun da ötesinde hatayı, öğrenme ve gelişimi için bir fırsat sayar. Buna karsın esneklik göstermeyen atlet hatalarda tıkanıp kalacak, şu anı yaşayamayacak ve performansında da tutarlılık gösteremeyecektir.

Solomon ve Becker (2004) sporcuların performans hatalarıyla baş edebilmeleri için 4 adımlık bir süreç oluşturdular:

Kabul edin: Hatayı ve hatanın yarattığı kızgınlığı kabullenin

Gözden geçirin: Oyunu gözden geçirin ve hatanın neden ve nasıl olduğunu belirleyin

Strateji oluşturun: Gelecek için gerekli düzeltmeleri yapmak için plan yapın, strateji oluşturun.

Uygulayın: Oluşturduğunuz stratejiyi uygulayın ve gelecek oyun için hazırlanın

Performans hatalarının üstesinden gelebilme becerisi her sporcunun öğrenebileceği bir beceridir. Bu diziyi sporculara öğretmek, hata yapmanın beraberinde getirdiği duygusal tepkiyi yönetmede bir araç olarak kullanıp yukarda belirtilen stratejiyi uygulamalarına yardımcı olur.

Melike Elbasan,

Psikolog

Reklamlar

Comments are disabled.

%d blogcu bunu beğendi: